Sociala medier

På Facebook har Demokrativärnet en sida och en diskussionsgrupp.

sidan delar vi egna kortare texter och länkar till annat läsvärt.

I diskussionsgruppen gäller följande:

Medlemskap
Den som ansöker om att bli medlem beviljas medlemskap med endast få undantag. Mycket unga konton med profilbild som inte visar ett ansikte beviljas medlemskap först efter prövning.

Inlägg
Vi accepterar inte inlägg som innehåller personangrepp. Efter upprepade inlägg som innehåller stöd för något speciellt parti eller ligger långt från Demokrativärnets huvudfokus kommer kommer vi att varna debattören. Ohörsamhet kan resultera i att inlägg tas bort och ytterst att även medlemmen tas bort från gruppen.

Anmälda inlägg
Vid okynnesanmälningar av inlägg tar vi kontakt med anmälaren. Upprepad okynnesanmälning kan resultera i att medlemmen tas bort från gruppen.