Stöd översättningen till svenska av Sameh Egyptsons Holy White Lies – del 1

STÖD SAMEH EGYPTSONS KICKSTARTER – del 1
Demokrativärnet uppmanar alla, som värnar den svenska demokratin, att stödja översättningen av första delen av Sameh Egypsons bok Holy White Lies till svenska. Egyptson har startat en insamling på kickstarter för att finansiera en svensk utgåva av bokens första del. Boken verifierar att islamistisk infiltration med stöd av offentlig finansiering pågår i stor skala.

Demokratin, rättsstaten och vår likhet inför lagen hotas av grupper som har särlagstiftning och totalitär maktordning som överordnat samhällsmål.

Islamiska förbundet i Sverige, dess medlemmar, associerade och lierade beviljas årligen episka belopp som bidrag och ersättning för verksamhet, bl a skolor, på uppdrag av offentlig verksamhet. Den offentliga finansieringen av islamism i Sverige saknar både juridiskt och folkligt stöd. Grundlagen slår fast att det allmänna ska motverka diskriminering på grundval av kön etnicitet, religion och sexuell läggning, vilket borde göra anslag till organisationer som förordar särlagstiftning omöjliga.

Demokratikriteriet som omnämns i förordningar som reglerar offentliga bidrag avser inte bara organisationernas inre arbete utan också organisationens överordnade samhällsmål. Att detta inte uttrycks explicit i förordningarna beror på att antidemokratisk organisering inte var så vanligt vid den tiden.

Sameh Egyptsons Holy White Lies redovisar ett stort antal källor som visar att Islamiska förbundet i Sverige är Muslimska brödraskapets svenska gren. Som bördig från Egypten, boendes i Sverige sedan 20 år har han ett unikt kontaktnät och kulturkompetens i sammanhanget. Han kan både svenska, arabiska och engelska flytande och följer debatten i Sverige och internationellt på dessa språk.

Denna insamling är nu avslutad.

Läs gärna Sameh Egyptsons blogg, och titta på debatten från Malmö häromdagen mellan Sameh och bl a Mahmoud Khalfi.