Demokratin i en turbulent tid – Om demokratins kärnfrågor

Tid: 27 januari 2019, kl. 13 – 14.30
Plats: Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 9, Stockholm

Vi samtalar om kärnan i demokratibegreppet med Demokrativärnets Annika Braun.
Är Sveriges demokrati demokratisk 2019?
Vad förväntar sig demokratin av oss och vad är rimligt att kräva tillbaka?
Samtalet modereras av Peter Wallenskog.
Välkommen! Ta gärna med en vän!
OBS. Deltagande i eventet ska även anmälas via mail till majmarwib@gmail.com

Plats: Scandic Downtown Camper, Brunkebergstorg 9, Stockholm

Se även https://www.facebook.com/events/711608795906509/