Analys av ”Ett folk, ett parti”

Här är en analys av ”Ett folk, ett parti” som förtjänar läsning, tycker jag.

Tack bästa Cecilia Jackson för länken!

För egen del så anser jag att det är svårt att värna en hållbar utveckling av den sekulära rättsstaten, majoritetsbeslut som de mest legitima besluten och medborgarns identiska rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, religion och sexuell läggning, inom ramen för nuvarande partipolitik.

Vi behöver forum som likt Demokrativärnet lyfter den dimensionen oberoende av höger-vänster skalan, partipolitisk hemvist och trosföreställningar både med och utan en Gud. Demokrativärnet har en viktig funktion att fylla och alltfler anser också det. I Demokrativärnet kommer människor med sympatier med samtliga riksdagspartier att hitta en minsta gemensamma nämnare med andra demokrater, alla olika åsikter till trots. Det är viktigt!

Annika Braun