Välkommen till Demokrativärnet

Demokrativärnet bildades i maj 2018 av Annika Braun, Cecilia Jackson och Jonas Edlund. Avsikten är att skapa en medlemsförening som lyfter de utmaningar som svensk demokrati står inför till en bred debatt i hela landet.

Föreningen drivs nu av en interimistisk styrgrupp. En formell styrelse kommer att väljas vid ett årsmöte våren 2019. 

Se vidare avsiktsförklaring och program