Kunskapsbank

Vi samlar relevant information i vår kunskapsbank. Hittills har vi samlat länkar och rapporter på Google Drive. Du kan gå in och botanisera  där.

Vi kommer fortlöpande att strukturera informationen här nedan. 

Tipsa oss gärna om böcker, rapporter eller liknande intressanta upplag!

Statliga myndigheter

Rapporter och annat av intresse.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Muslimska Brödraskapet i Sverige, Magnus Norell m. fl. 2016

Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext, Aje Carlbom 2018

MSB:s beställde en rapport om salafismen i Sverige från Frösvarshögskolan. Den är överlämnad och kommer att läggas ut på myndighetens hemsida efter sommaren 2018. Vår lokala kopia finns här: Mellan Salafism och Salafistisk Jihadism, Ranstorp m fl. 2018.