Kunskapsbank

Vi samlar relevant information i vår kunskapsbank. Hittills har vi samlat länkar och rapporter på Google Drive. Du kan gå in och botanisera  där.

Vi kommer fortlöpande att strukturera informationen här nedan.

Tipsa oss gärna om böcker, rapporter eller liknande intressanta uppslag!

Statliga myndigheter

Rapporter och annat av intresse.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Muslimska Brödraskapet i Sverige, Magnus Norell m. fl. 2016
Den här rapporten gav upphov till en del debatt, t ex Göndör/Mattson 2017 03 03,
SVT 2017 03 03, SVT Norell 2017 03 03, Eli Göndör 2017 03 09.

Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext, Aje Carlbom 2018

Mellan Salafism och Salafistisk Jihadism, Ranstorp m fl. 2018. Lokal kopia.

Institutet för Framtidsstudier

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige,

Publikationsår: 2018

Rostami, Amir , Mondani, Hernan , Carlsson, Christoffer Sturup, Joakim , Edling, Christofer , Sarnecki, Jerzy