Masochistisk nationalism och samhällskontraktet

Göran Adamson, Annika Braun, Ulf Boström.
Sedan vi tog bort ämbetsmannaansvaret 1975 har det spridits sig en funktionell dumhet i våra myndigheter. Idag är den dessutom kombinerad med en ideologi där man inte längre förlitar sig på fakta, statistik och verklighet av rädsla för högerextremism. ”Det är en farlig utveckling som paradoxalt nog kan skapa just den högerextremism man försöker undvika”, säger Göran Adamson, docent i sociologi.
Inom polismyndigheten har bristen på ansvar och föraktet för den egna kulturen gått så långt att polisen inte längre följer de lagar de är satta att följa.
”När man inte längre kan motverka odemokratiska brottsliga handlingar som olaga hot och olaga tvång, får vi systemhotande verksamheter”, säger Ulf Boström, integrationspolis i Göteborg.
Svensk lagstiftning har kommit på kollisionskurs med multikulturalismen som tillåter att parallella rättssystem byggs upp. ”Vi behöver inte kräva assimilering vad gäller mat, högtider, religion, kläder, åsikter och så vidare men vi kan inte vara olika assimilerade till den svenska lagstiftningen, där krävs total assimilation”, säger Ulf Boström. Demokrativärnets debatt mellan Ulf och Göran ligger nu på youtube för den som vill lyssna. Klicka på länken för att se och lyssna: https://www.youtube.com/watch?v=82HGNFJuTW0&t=2446s&fbclid=IwAR0LgcDbpe62neviMRJFGPC_ZjVL0XjeD_SC85Pc4oaKm_WsnXKwm9Dlh8o