Den Globala Statskuppen

DEN GLOBALA STATSKUPPEN

Den 23 januari 2021, gästade Jacob Nordangård Demokrativärnet för att föreläsa om sin senaste bok “Den globala statskuppen”.Nordangård är författare, debattör och forskare med en doktorsexamen i Teknik och vetenskapsstudier vid Linköpings Universitet.

Se videon i kort version här: https://www.youtube.com/watch?v=4viqLCoNPrs&t=21s

Ordet “statskupp” får man ta med en nypa salt men det är heller inte en orimlig tanke. Mycket av det som sker globalt har få inblick i och det är något som Jacob Nordangård vill ändra på. Han har studerat EU, FN och andra globala aktörer mycket noggrant under flera decennier och skrivit ett antal böcker i ämnet.

För att förstå bokens titel behöver vi backa bandet lite. 2019 inledde FN ett partnerskap med World Economic Forum, WEF, som grundades 1971 av ekonomiprofessorn Klaus Schwab. WEF är mest känd för den årliga konferens i Davos i Schweiz som samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen, inklusive hälsa och miljö.

Några månader efter att WHO deklarerat Covid-19 som en global pandemi och man infört extrema åtgärder världen över, trädde Klaus Schwab på World Economic Forums plattform fram och erbjöd en lösning på alla problem: “The Great Reset.” Klaus Schwab säger att “Nu har det historiska ögonblicket kommit, inte bara för att bekämpa det verkliga viruset, utan också för att omforma systemet i enlighet med de behov som uppkommit i den nya post-corona-eran.”

WEF menar att Covid-19 har påmint världen om att de största problemen är globala till sin natur (klimat, pandemier, terrorism, internationell handel). De globala organisationerna har dock saknat effektivt ledarskap. I boken “Covid-19 The Great Reset” av Klaus Schwab och Thierry Malleret, skriver författarna att utan lämplig global  styrning kommer vi att bli handlingsförlamade och inte klara de globala utmaningarna, som också beskrivs i FNs Agenda 2030. Det är hur denna eventuella globala styrning kommer att se ut som Nordangårds bok och föreläsning handlar om.