Moderaternas åtgärder mot islamism räcker inte

Moderaternas åtgärdspaket är inte i närheten av att kunna stoppa politisk och/eller våldsbejakande islamism i Sverige. Förutom de åtgärder man föreslår måste man göra mer.

1) Definiera ”extremism” som ideologier som inte har demokrati som överordnat samhällsmål.

2) Stoppa all offentlig finansiering till alla organisationer som förespråkar politisk islam, dvs en bokstavstrogen tolkning av koranen, i form av bidrag och som ersättning för tjänster utförda på uppdrag av det offentliga (dvs skolverksamhet m fl)

3) Hindra utländsk finansiering av ovanstående verksamheter, som steg två.

4) Definiera hijab på barn som uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck, åtminstone i skolan, eftersom det alltför ofta är frågan om det. Det offentliga har en skyldighet att värna barns medborgeliga rättigheter.

5) Kvalitetssäkra Migrationsverkets hantering av enskilda ärenden och verksamheten som helhet.

PS Man borde också sätta press på Kulturdepartementet att bli färdiga med beredningen av det nya och stramare demokratikriteriet. De tar skamligt lång tid på sig.

Annika Braun ordförande Demokrativärnet