SD större hot än radikala islamister

Socialdemokrater för tro och solidaritet:

Sverigedemokraterna är systemhotande

Socialdemokrater för tro och solidaritet lanserade sin digitala kampanj ”Nu eller aldrig – Försvara demokratin” den 17 november. Ytterligare två kampanjmöten är planerade under december. Syftet är att lära sig mer om ”den nya auktoritära högern”, ” inventera strategier för framtiden och mobilisera för demokratin.” ”Överallt där den nya högervågen i världen får inflytande, stiger antalet hatbrott mot skyddade minoriteter. Demokratiska institutioner urholkas. Pressfriheten inskränks. Progressiva krafter blir tystade.”

Ett ambitiöst och lovvärt initiativ. Men varför bara rikta in sig på ultrahögern och inte den auktoritära islamismen? När Kerstin Gullbrand ställde frågan till Socialdemokrater för tro och solidaritet på facebook och undrade om det kunde bero på de ”inte ville att det ska bli mera känt att Socialdemokraterna gått samman med Muslimska brödraskapet?” svarade Mattias Irving, politisk sekreterare på Socialdemokrater för tro och solidaritet, att  ”Vi får höra dessa påstående om oss nästan dagligen eftersom detta är en konspirationsteori som väcker starka känslor” och hänvisade till faktasidan ”källkritik i ett nytt politiskt landskap” på trosolidaritet.se

Där hittar man dock inget svar på Kerstins fråga utan får bara veta att det aldrig funnits något ”hemligt avtal” mellan Socialdemokraterna och Sveriges Muslimska råd. Däremot genomförde Broderskapsrörelsen, som Socialdemokrater för tro och solidaritet hette tidigare, ett integrationsprojekt tillsammans med Sveriges Muslimska Råd som löpte under fyra år, från 1994-1998.

Demokrativärnet ringer upp Mattias Irving på Socialdemokrater för tro och solidaritet och frågar hur det kommer sig att de i sin kampanj enbart riktat in sig på den auktoritära högern som hot mot demokratin och inte den radikala auktoritära islamismen?

  • Radikal islamism är förstås också ett hot som skapar oro och som fått fäste i vissa förorter men de tar sig ett annat uttryck än den auktoritära högern. Islamismen är inte systemhotande på det sättet som Sverigedemokraterna är, säger Mattias Irving.