Rebecca Weidmo Uvell och boken ”Tyst! om hoten mot yttrandefriheten”

I helgen hade Rebecca Weidmo föreläsning hos Demokrativärnet om sin nya bok ”TYST! om hoten mot yttrandefriheten”. Det är framförallt tre drivkrafter som ligger bakom dagens attacker mot yttrandefriheten: 1.Krav på rätten att inte bli kränkt. 2. Lobbyism från mediebranschen och upphovsrättsindustrin. 3. Radikala islamister som i sin strävan efter makt vill tysta kritiska röster. Tyvärr har just kritik mot islam fått stort gehör hos politikerna. Vi kunde tyvärr inte filma föreläsningen men rekommenderar alla som är intresserade av yttrandefrihet att läsa boken.