Annika Braun lämnar in JO-Anmälan

Demokrativärnet har JO-anmält Folkbildningsrådet för att Folkbildningsrådet beviljar Ibn Rushds ansökningar på mellan 25-30 milj kr/år, trots att ändamålen i Ibn Rushds stadgar inte är kompatibla med de krav Folkbildningsrådet ska ställa på bidragsmottagare, enligt Folkbildningsrådets förordning. Vi påvisar att Ibn Rushd inte uppfyller demokratikriteriet såsom de uttrycks i bl a Sveriges lagar och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.

Demokrativärnets utgångspunkt är att det svenska demokratiska systemet och lagrummet har kapacitet att skydda sig mot att antidemokratiska ideologier ska kunna bre ut sig, med stöd av offentlig finansiering. Utbredning av teokrati, i islamistisk tappning, med stöd av offentliga medel är ett exempel på ett sådant missförhållande. JO-anmälan är ett sätt att pröva hur vår demokrati kan skydda sig mot sådana missförhållanden.

Demokrativärnet har en stabil utveckling av den sekulära rättsstatens demokrati och medborgarnas likhet inför lagen, såsom detta uttrycks i grundlagen, som överordnat samhällsmål. Vi är bara intresserad av en stabil utveckling av demokratin och medborgarnas likhet inför lagen. Vi förhåller oss varken till religion eller dess utövare.

Demokrativärnet producerar debattartiklar, inlägg, panelsamtal och debatter som belyser olika aspekter av missförhållandet, i samband med att processen pågår. Allt arbete är ideellt.

Du får mycket gärna
* ta del av materialet här:
https://drive.google.com/drive/folders/10A8_L3jdI7Zm4JEq9RwBphSL9aaGykc1

(i dokumentet ”0.0 Demokrativärnets JO-anmälan av Folkbildningsrådet” finns anmälan samt lista på bilagorna)

* stödja projektet genom att swisha:
12 33 80 07 37

* engagera dig och då kontakta:
Annika Braun eller Louise Molander genom att skicka PM via FB. Vi är en arbetsgrupp som jobbar tillsammans och vi blir gärna fler så att vi kan göra mer.

Demokrativärnet har JO-anmält Folkbildningsrådet för att Folkbildningsrådet beviljar Ibn Rushds ansökningar på mellan 25-30 milj kr/år, trots att ändamålen i Ibn Rushds stadgar inte är kompatibla med de krav Folkbildningsrådet ska ställa på bidragsmottagare, enligt Folkbildningsrådets förordning. Vi påvisar att Ibn Rushd inte uppfyller demokratikriteriet såsom de uttrycks i bl a Sveriges lagar och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Demokrativärnets utgångspunkt är att det svenska demokratiska systemet och lagrummet har kapacitet att skydda sig mot att antidemokratiska ideologier ska kunna bre ut sig, med stöd av offentlig finansiering. Utbredning av teokrati, i islamistisk tappning, med stöd av offentliga medel är ett exempel på ett sådant missförhållande. JO-anmälan är ett sätt att pröva hur vår demokrati kan skydda sig mot sådana missförhållanden. Demokrativärnet har en stabil utveckling av den sekulära rättsstatens demokrati och medborgarnas likhet inför lagen, såsom detta uttrycks i grundlagen, som överordnat samhällsmål. Vi är bara intresserad av en stabil utveckling av demokratin och medborgarnas likhet inför lagen. Vi förhåller oss varken till religion eller dess utövare. Demokrativärnet producerar debattartiklar, inlägg, panelsamtal och debatter som belyser olika aspekter av missförhållandet, i samband med att processen pågår. Allt arbete är ideellt. Du får mycket gärna * ta del av materialet här: https://drive.google.com/drive/folders/10A8_L3jdI7Zm4JEq9RwBphSL9aaGykc1(i dokumentet ”0.0 Demokrativärnets JO-anmälan av Folkbildningsrådet” finns anmälan samt lista på bilagorna) * stödja projektet genom att swisha: 12 33 80 07 37* engagera dig och då kontakta: Annika Braun eller Louise Molander genom att skicka PM via FB. Vi är en arbetsgrupp som jobbar tillsammans och vi blir gärna fler så att vi kan göra mer.

Slået op af Annika Braun i Søndag den 10. maj 2020