Om yttrandefrihet och våld, ansvar och Lars Vilks

Med anledning av en tråd på DV:s facebookgrupp:

Land skall med lag byggas, brukar vi stolt deklarera. Men detta kräver bl a att våra rättsvårdande myndigheter förmår upprätthålla att lagarna efterföljs. Staten, och därmed den samhällsordning vi är vana vid, vilar ytterst på statens våldsmonopol. Denna ordning är idag utmanad från flera håll, av globaliseringen, av demokratins försvagning, men också av krafter med rötter i länder och kulturer med ett helt annat förhållande mellan familj, heder, klan, våld och stat. Islamisterna har redan implementerat ett förbud mot att förolämpa Islam och Profeten. Förbudet gäller med få undantag i hela världen. Ytterst få människor är alltsedan fatwan mot Salman Rushdie 1989 beredda att publicera material som kan uppfattas som hädelse mot Islam. Detta har gett islamisterna makt, även i vårt land. Därför behöver vi uttala stöd för Lars Vilks. Rätten att häda mot gudar och profeter är nödvändig för försvaret av sekularismen, och den rätten måste utövas för att vidmakthållas. Men det räcker med en satansvers eller en rondellhund vart femtonde år.

Vi vinner inte kampen mot islamisterna genom att förolämpa profeten. Vi vinner den genom att upprätthålla de lagar som vi i demokratisk ordning har kommit överens om. Konflikten handlar ytterst om vem som är lagstiftare – Sveriges Riksdag eller ett självutnämnt prästerskap – och om vem som har rätt att bruka våld – våra rättsvårdande myndigheter eller vem som helst som känner sig kränkt. Vi behöver provokatörer som Vilks men framför allt behöver vi en fungerande rättsordning. Staten måste vara den starkaste klanen. Det bästa vi kan hoppas på är att islamisternas inflytande successivt försvagas i takt med att de muslimska grupperna integreras i vårt samhälle, försörjer sig själva, lär sig språk och seder och blir en del av Sverige.

  • Stärk våra rättsvårdande myndigheter
  • Stryp utländsk finansiering av bönehus och prästerskap. Islam i Sverige ska växa och förändras av egen kraft och i samspel med samhället i övrigt
  • Stäng tempel och straffa förkunnare som uppviglar mot staten
  • Skärp kraven för medborgarskap och bidrag

 

https://www.vilks.net/ 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Vilks 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Satanic_Verses_controversy