Denna justitia står utanför Stockholms Tingsrätt.
Hon har vare sig våg, svärd och ögonbindel.

Demokratin måste alltid försvaras. 

Det politiska samtalet är demokratins minsta beståndsdel.
Vi verkar för goda samtal även när de ideologiska avstånden är stora.

Vi arbetar med folkbildning och opinionsbildning.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Se vidare vår programförklaring